Duševnú nepohodu často nie je vidieť: Študenti pomáhajú mladým ľuďom

Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné sa starať oň rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať.

Vyhorenie, šikana, depresia. Častokrát neviditeľné a potlačované.
Ťažkým životným situáciám sa ale nedá vždy vyhnúť. Počet pacientov s psychickými ochoreniami sa za uplynulých 15 rokov na Slovensku strojnásobil. Až 80% z nich sa bojí vyhľadať odbornú pomoc z dôvodu stigmatizácie (obavy z vnímania choroby okolím) alebo zo strachu z návštevy lekára. V dnešnej dobe nie je stres veľkou novinkou. Niekedy si ani neuvedomujeme, že nás obťažuje.

ilustračný obrázok: Unsplash

Si v pohode?!”

“Si v pohode?!” je názov nového projektu s ktorým prišla skupina študentov z rozvojového programu neformálneho vzdelávania I AMbitious. Na tomto projekte budú spolupracovať s odborníkmi z mesta Trenčín. Sú to mladí ľudia, ktorí radi priložia ruku k dielu, hlavne, keď ide o tak aktuálnu a dôležitú tému ako je duševné zdravie.

Hlavnou myšlienkou projektu “Si v pohode?!” je pomôcť mestu Trenčín starať sa o duševné zdravie jeho obyvateľov.

Prvým krokom je zistiť, čo si obyvatelia mesta Trenčín myslia. Aj z vašich ANONYMNÝCH odpovedí, názorov a myšlienok neskôr vznikne projekt, ktorého poslaním je pomôcť.

ilustračný obrázok: Pexels

Bez duševného zdravia ani nemôžeme v skutočnosti hovoriť o zdraví. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho popisuje ako stav psychickej pohody, v ktorom človek:

  • využíva svoje schopnosti,
  • zvláda bežné stresy vo svojom živote,
  • je schopný užitočne pracovať,
  • je prospešný pre svoju komunitu a podieľať sa na jej živote

Týmto sa zdôrazňuje, že aj duševné zdravie je viac ako len absencia, neprítomnosť, duševnej poruchy či postihnutia. Duševné zdravie a pohoda sú základom pre také schopnosti, ako sú schopnosť myslieť, cítiť, nadviazať vzťahy s inými ľuďmi, zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života. Väčšinou je to tak, že keď nás niečo bolí, tak  hneď ideme k lekárovi, ale keď je naša duša nešťastná, odkladáme to tak dlho, ako sa len dá.

To, že človek nie je v psychickej pohode, sa dá zistiť aj podľa bežných príznakov ako sú problémy so spánkom, fyzické príznaky, problémy s koncentráciou alebo napríklad rušenie sociálnych väzieb

ilustračný obrázok: Pexels

zdroje informácií o duševnom zdraví:
– https://bit.ly/3eLgAAI
– https://bit.ly/3JBvasq

Total
0
Shares
Related Posts