Nemocnica v TN kraji chystá veľkú rekonštrukciu za takmer milión eur!

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pokračuje v investíciách do rekonštrukcie svojich priestorov. Cez verejnú súťaž jej zriaďovateľ – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) hľadá dodávateľa rekonštrukcie pavilónu E. Náklady odhadol na viac ako 960.000 eur. Nemocnica bude práce financovať z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR.

“Cieľom stavby je zníženie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov najmä vo vzťahu k nákladom spojeným s prípravou tepla a energií potrebných na prípravu tepla, pričom je kladený dôraz na zachovanie pôvodného architektonického stvárnenia architektonického slohu jednotlivých objektov, a to najmä objektu monobloku a jeho pavilónov, ako je i pavilón E,” ozrejmil TSK v oznámení, ktoré zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Stavebné práce budú zahŕňať zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu výplní otvorov v obvodových konštrukciách, komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa, obnovu bleskozvodov a výmenu zámočníckych výrobkov súvisiacich s rekonštrukciou fasád, ako sú zábradlia, klampiarske výrobky a ďalšie.

Náklady na rekonštrukčné práce TSK odhadol na 963.505,23 eura. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určil najnižšiu ponúknutú sumu. Od uchádzačov v súťaži požaduje i zloženie zábezpeky vo výške 25.000 eur.

ilustračný obrázok: Archinfo

zdroj: TASR

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts