Práca poslanca je predovšetkým spojením odbornosti a osobného kontaktu s občanmi

Dokonale pozná akademické prostredie a cíti zodpovednosť nielen za vzdelanie ale aj rozvoj celého Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, sa uchádza o vašu dôveru v nastávajúcich komunálnych voľbách.

Vážené dámy, páni, priatelia, obyvatelia nášho Trenčína a priľahlých obcí, 

v súvislosti s regionálnymi voľbami mi dovoľte zhodnotiť ostatných 5 rokov môjho pôsobenia v Trenčianskej župe. Je za mnou obdobie aktívnej poslaneckej práce. Tá sa zďaleka neodohrávala iba za hlasovacím zariadením na zastupiteľstvách. Bola to najmä práca v komisiách a v teréne. Ako predseda finančnej komisie som dbal na hospodárne a efektívne nakladanie s financiami, aby som dnes mohol zodpovedne povedať, že naša župa je v dobrej finančnej kondícii. Pre mňa sa každý projekt, investičná akcia alebo dotácia schvaľovaním v zastupiteľstve iba začala. Aktívne som sa zúčastňoval rôznych kontrolných dní, projektových rád a priamo na mieste som dohliadal ako sú používané alokované finančné prostriedky.

Do volieb som išiel s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, s myšlienkou prispieť k lepšiemu a inovatívnejšiemu Trenčianskemu kraju.

Moje priority vyplývali aj z dokonalého poznania akademického prostredia, kde najvýraznejšie vnímam potrebu modernizácie školstva na všetkých úrovniach a podpory inovatívneho potenciálu šikovných študentov. Cítim zodpovednosť nielen za vzdelanie, ale aj za rozvoj celého kraja. Áno, podarilo sa nám len v samotnom okrese Trenčín investovať do stredných škôl, vrátane projektu hokejovej akadémie viac ako 31. mil. Eur.

Naša župa je jednotkou v počte žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Podporoval som opravy ciest II. a III. triedy, aj budovanie vážskej magistrály, rôzne kultúrne a športové podujatia v meste, ale aj jednotlivých obciach. Veľmi si cením prácu zamestnancov samotného úradu Trenčianskej župy a zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, viem posúdiť koľko poctivo „odmakali“, aby sa mohla slávnostne „strihnúť“ páska. Rovnako aj spoluprácu s primátormi a starostami, spoločne strávený čas určite nebol zbytočný. Stovky rozhovorov so seniormi, študentmi, jednoducho s Vami všetkými ma celý čas držia s reálnymi radosťami, ale aj problémami a starosťami.

Osobitne chcem spomenúť excelentnú spoluprácu so županom Jaroslavom Baškom, ktorý má ako sa v športe hovorí „ťah na bránu“, pozná problémy nášho kraja a ich dokáže riešiť.

Aj preto som sa rozhodol opäť prijať jeho ponuku, byť v jeho tíme a pokračovať v dobre rozbehnutej práci. Päť rokov mi prinieslo nielen možnosť nahliadnuť do hĺbky problémov a tém, ktoré župa rieši, ale aj lepšie spoznať potreby ľudí. To významne sformovalo moje priority na nasledujúce štyri roky.  

Stabilný, zelený a zdravý. Takýto chcem vidieť náš kraj o ďalšie štyri roky a preto som odhodlaný urobiť maximum. Preto sa uchádzať o Vašu dôveru v októbrových voľbách na post poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďakujem Vám všetkým za podporu!

Platený obsah: Objednávateľ: Jozef Habánik, Liptovská 7642/1H, 911 08 Trenčín
Dodávateľ: square media s.r.o., Mierové nám. 35, 911 01 Trenčín, IČO: 53727061

Total
10
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts