Psychologičky vnímajú návrh na nižší vek priestupkovej zodpovednoti negatívne

Nižšia veková hranica priestupkovej zodpovednosti nemusí odradiť 14-ročných páchateľov, upozornili v stanovisku psychologičky z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková a Alena Kopányiová. Návrh rezortu vnútra na zníženie veku zodpovednosti za priestupky z 15 na 14 rokov vnímajú negatívne.

“Podnet vychádza primárne z právnickej praxe a k aplikácii tohto zákona – zníženia neexistujú žiadne psychologické dôvody. Obdobná diskusia sa viedla aj dobe, keď sa mala znižovať hranica trestnej zodpovednosti na 14 rokov. Ani v tej dobe psychológovia neodporúčali takéto znižovanie,” skonštatovali odborníčky.

Hormonálne zmeny počas dospievania, ktoré sa týka aj veku medzi 14. a 15. rokom, prinášajú okrem telesných zmien aj kolísavosť emočného ladenia, väčšiu emocionálnu labilitu a tendenciu reagovať precitlivelo aj na bežné podnety. Sekundárnou reakciou býva aj zhoršenie nálady a správania, ktoré pôsobia sociálne rušivo. Ako vysvetľujú psychologičky, prechodne znížená frustračná tolerancia, precitlivelosť a premenlivosť nálad sa stávajú rušivým faktorom v medziľudských vzťahoch a najmä vo vzťahu k autoritám a prispievajú k možnému častejšiemu vzniku konfliktov.

“Pre mladých ľudí v tomto vývinovom období je charakteristické inklinovanie k rôznym druhom tzv. rizikového správania, experimentovanie s rizikom pomáha získavať skúsenosť a náhľad nad vlastným správaním,” približujú psychologičky. S rizikovým správaním má podľa nich skúsenosť veľká časť dospievajúcich. Početnosť a miera rizikového správania sa v adolescencii zvyšujú, v neskorších fázach vývinu však prejavy rizikového správania viac-menej odznievajú.

Smiková a Kopányiová upozorňujú, že medzi 14. a 15. rokom nie je ukončený ani morálny vývin. “Proces zvnútornenia noriem má prebiehať v procese výchovy (rodina, škola) a ak má byť výsledkom zvnútornenie noriem, tak by tento proces nemal byť vnímaný ako niečo obmedzujúce, vymyslené dospelými. Cieľom je správať sa ‘dobre’ nie preto, že za nedodržanie normy (zákona) príde trest, ale preto, že takého správanie je ‘normálne’, chcem sa tak správať, lebo som o tom presvedčený,” poukázali.

ilustračný obrázok: unsplash

zdroj: TASR

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts