SÚŤAŽ: Vyhraj so svojim unikátnym grafickým dizajnom finančné ceny!

Si kreatívec a miluješ Trenčín? Máme pre teba výzvu, ktorá sa neodmieta!

Mesto Trenčín vyhlásilo súťaž, v rámci ktorej sú hlavným ojektom vratné poháre. Pýtaš sa, čo s nimi? Môžeš im navrhnúť unikátny grafický dizajn! Do kolekcie pribudnú už túto jeseň.

Zadanie je jasné – “Na prírode záleží.” Mesto na svojej webovej stránke informuje aj o nasledovných podrobnostiach:

 • jedno zo špecifík Trenčína je prítomnosť prírody, lesoparku Brezina, rieky Váh, chránenej oblasti Trenčiansky luh, či okolitých Bielych Karpát
 • jeden zo strategických cieľov Európskeho hlavného mesta Trenčín 2026 je #naprirodezalezi / #naturematters
 • motív spájajúci sa s mestom Trenčín je vítaný, nie je však podmienkou
 • grafika by mala mať neutrálnu až pozitívnu náladu
 • prístupná pre široké publikum
 • farebná škála nie je obmedzená
 • grafika môže obsahovať krajinársku maľbu/kresbu, prírodu v urbánnom prostredí, flóru, faunu, nočnú krajinu, utopickú krajinu, inšpiráciu ročnými obdobiami, vodné toky, typografiu a iné, tieto návrhy obsahu nie sú exkluzívne, slúžia pre inšpiráciu autora
 • motív môže odzrkadľovať rôzne veľkostné škály, od veľkosti chrobáka až po urbanistické bloky v prírode
 • povolené sú všetky výtvarné techniky
 • prihlásenie čistej fotografie bez výtvarnej úpravy nie je prípustné, fotografia s výtvarnými úpravami je prípustná

No a aké sú podmienky?

 • súťaž je otvorená pre právnické a fyzické osoby
 • súťaže sa môže zúčastniť aj osoba mladšia ako 18 rokov, v tomto prípade dielo prihlasuje do súťaže zákonný zástupca osoby
 • súťažiaci musí byť autorom grafiky a musí vlastniť všetko duševné vlastníctvo grafického návrhu
 • každý súťažiaci môže zaslať len jeden grafický návrh
 • grafika nemusí byť nová, použitie existujúcej grafiky z portfólia autora je prípustné, musí však spĺňať tematické a technické zadanie
 • zaslaním návrhu uchádzač súhlasí s obsahom licenčnej zmluvy, ktorej podpisom bude podmienené vyplatenie odmeny súťaže, obsah licenčnej zmluvy je nemenný, v prípade maloletého užastníka, resp. podpise zmluvy zákonnym zástupcom, bude licenčná zmluva upravená tak, aby obsahovala právne náležitosti s tým spojené
 • do súťaže sa môže zapojiť účastník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, je však povinný akceptovať slovenské znenie podmienok súťaže a licenčnú zmluvu v slovenskom jazyku
 • súťažiaci súhlasí so zverejnením grafík prvého, druhého a tretieho miesta pri vyhodnotení súťaže, s vyhlasovateľom súťaže bude dohodnutý taký spôsob zverejnenia, aby sa minimalizovala možnosť jednoduchého skopírovania grafiky
 • súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci mesta Trenčín, CIT n.o., členovia poroty a osoby v priamom rodinnom kontakte s týmito osobami

Neboj sa, nezabúda sa ani na odmeny:

 • víťazný návrh 400€
 • druhý v poradí 150€
 • tretí v poradí 100€

zdroj: Mesto Trenčín

zdroj: trencin.sk

Total
18
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts