Trenčianska univerzita si v celosvetovom rebríčku polepšila o skvelých 98 miest!

Rebríček SCImago Institutions Rankings nám odhalil fenomenálne správy – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zaznamenala zlepšenie v umiestnení, a to konkrétne o celých 98 miest!

Tento rebríček sa sústreďuje na hodnotenie výstupov a výkonov akademických a výskumných inštitúcií v globálnom merite, pričom vedecký výkon sa hodnotí ako celkovo, tak aj v troch samostatných súboroch jeho ukazovateľov.

Môžeme hovoriť o týchto:

  • výkonnosť výskumu,
  • inovačné výstupy,
  • spoločenský dopad.
zdroj: TNUNI

V porovnaní s minulým rokom Trenčianska univerzita zaznamenala zlepšenie v každej jednej z uvedených oblastí. Keď si to rozoberieme takpovediac na drobné, tak v rámci celkového vedeckého výkonu sa posunula z 820. miesta na 722., v oblasti výskumu zo 425. miesta na 413., v rámci hodnotenia inovácií bol posun o celých 104 miest z 547. na 443. miesto, no a v neposlednom rade dosiahla výborné výsledky aj v rámci spoločenského dopadu, kde bolo zaznamenané zlepšenie z 251. miesta na 249. miesto.

Celú situáciu komentuje aj rektor Trenčianskej univerzity, Jozef Habánik:

„Aj napriek nedostatočnému financovaniu vedy a výskumu na Slovensku dosahujeme veľmi dobré výsledky, čoho dôkazom je aj toto celosvetové hodnotenie. Trenčianska univerzita sa za 25 rokov svojej existencie neustále snaží nielen o zlepšovanie podmienok samotného štúdia, ale úspešne napĺňa aj svoj cieľ, zameraný na výskum a vývoj”.

zdroj: TNUNI

zdroj: TNUNI

Total
23
Shares
Related Posts