Trenčiansky kraj vstúpi do roku 2023 s rozpočtom takmer 292 miliónov eur

Trenčiansky samosprávny kraj vstúpi do roku 2023 s rozpočtom takmer 292 miliónov eur v príjmovej i výdavkovej časti. Návrh rozpočtu na budúci rok a orientačných rozpočtov na roky 2024 a 2025 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podľa Eleny Malecovej z finančného odboru Úradu TSK bežné príjmy kraja predpokladajú v budúcom roku 193,2 milióna eur, bežné výdavky majú byť 173,87 milióna eur. V kapitálových príjmoch počíta rozpočet so sumou 91,95 milióna eur, výdavkoch s 111,83 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované na 6,63 milióna eur, výdavkové finančné operácie na 6,11 milióna eur.

“Bežný rozpočet na rok 2023 tvorí prebytok v celkovom objeme 19,36 milióna eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 19,88 milióna eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú svojím objemom 523.876 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu,” uviedla Malecová.

V bežných príjmoch tvorí podľa nej najväčšiu položku výnos dane z príjmov fyzických osôb (119,3 milióna eur) a granty a transfery zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie (58,54 milióna eur). V kapitálových príjmov počíta rozpočet s financiami za predaj prebytočného majetku vo výške 900.000 eur. Plnenie kapitálových príjmov by mal podľa Malecovej pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie investičných projektov rozpočtovaných vo výške viac ako 91 miliónov eur.

zdroj: TSK

zdroj: TASR

Total
15
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts