Trenčín sa aj vďaka univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí

Prinášame vám rozhovor s rektorom Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Jozefom Habánikom.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi najmladšie univerzity na Slovensku. Neustále prechádza modernizáciou a zmenami, a tým vytvára podmienky pre kvalitné vzdelávanie v odboroch počas celého štúdia na univerzite.

Široké možnosti pre študentov

Univerzita má širokú ponuku až šiestich študijných oblastí. Uchádzači si môžu vybrať z programov ako strojárstvo a automotive, ekonómia a manažment, spoločensko politické štúdiá, dizajn a návrhárstvo, materiálové inžinierstvo či zdravotníctvo. Jej súčasťou je aj vlastný študentský domov, ktorý nedávno prešiel veľkou rekonštrukciou. Univerzita aktívne využíva sociálne siete, na instagrame prispieva fotky či videá s originálnym spracovaním na priblíženie študentského života na univerzite nielen uchádzačom o štúdium.

Centrá ako súčasť univerzity

Súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je od roku 2016 aj Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass), v ktorom sa bude oslavovať Medzinárodný rok skla 2022, tiež Kreatívne centrum dostupné pre širokú skupinu recipientov a Študentské centrum. Univerzita okrem toho ponúka mnohé školské i mimoškolské aktivity a pre verejnosť astronomickú pozorovateľňu či elektro bicykle.

Z rozhovoru sa dozviete, čo prinesie Medzinárodný rok skla v Trenčíne a Kreatívne centrum, aké novinky a možnosti rozšírila Trenčianska univerzita nielen pre svojich študentov a všetko, čo potrebujú vedieť uchádzači o štúdium. Rozhovor nám poskytol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka – Jozef Habánik.

Aké podmienky musí splniť uchádzač, ktorý má záujem študovať práve na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne?

Sme pomerne mladá, energická univerzita s moderným prístupom a širokou paletou študijných oblastí od materiálového inžinierstva, dizajnu a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. Štúdium je vhodné pre tých, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. Na univerzite máme 4 fakulty a 2 celouniverzitné pracoviská. Na väčšinu študijných programov je uchádzač prijatý na základe výberového konania. Snažíme sa znižovať celkovú byrokratickú náročnosť prijímacieho konania a odporúčame tiež využívať elektronickú prihlášku namiesto papierovej. 

Mnohí študenti radi cestujú a študujú zároveň. Poskytuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne možnosť štúdia/stáže v zahraničí?

Ak si chce študent našej univerzity rozšíriť svoje obzory, môže časť štúdia stráviť v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Študenti majú našu podporu v cestovaní, pretože vďaka realizácii zahraničného študijného pobytu si zlepšujú svoje zručnosti a rozširujú tak možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Na univerzite máme zriadené aj moderné Erasmus centrum, ktoré poskytuje profesionálnu podporu účastníkom tohto programu. Študenti a zamestnanci sa tu môžu dozvedieť o príležitostiach a podmienkach úspešného absolvovania mobility za účelom štúdia, stáže, školenia či výučby v zahraničí. Aktuálne máme uzavretých 79 zmlúv s partnerskými univerzitami z 19 krajín sveta. Študenti radi cestujú na mobilitu na univerzity do Talianska, Španielska, Portugalska a Grécka. Naša univerzita je tiež členom európskej vzdelávacej aliancie Innovative European Regional Universities – IERU, ktorej cieľom je zapojenie sa do iniciatívy „Európske univerzity“ a vytvorenie európskeho vysokoškolského medzinárodného kampusu a siete univerzít s dlhodobou spoločnou stratégiou. 

Aké školské a mimoškolské aktivity zastrešujete?

Trenčín sa aj vďaka našej univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru. Naši študenti sa môžu zapojiť do voľnočasových aktivít v Študentskom centre, Univerzitnom rádiu Trenchtown, hokejovom tíme Gladiators Trenčín alebo astronomickej pozorovateľni. Univerzita, ale aj mesto tiež ponúka veľa možností na kultúrne či športové vyžitie.

Nedávno ste oznámili, že rok 2022 sa stal Medzinárodným rokom skla, ktorý sa bude oslavovať v Trenčíne a priestory ponúkne Vaša univerzita. Aké aktivity a príležitosti prinesie táto udalosť?

Národné zázemie pre oslavy roka skla na Slovensku poskytne naše celouniverzitné pracovisko Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Táto úloha Centru FunGlass jednoznačne prináleží nielen vďaka aktuálnym výskumným úspechom pracoviska, ale i vzhľadom na tradíciu výroby a spracovania skla v trenčianskom regióne. Sklo je krásny materiál s množstvom možností využitia, je recyklovateľný, environmentálne a zdravotne nezávadný. Centrum FunGlass plánuje zorganizovať podujatia zamerané na minulosť, prítomnosť a najmä potenciál tohto transformatívneho materiálu. Z pohľadu činnosti Centra bude najvýznamnejším podujatím slávnostné otvorenie jeho zrekonštruovaných priestorov s vynovenými laboratóriami, do ktorých budú nainštalované štyri desiatky nových prístrojov. Rok skla 2022 bude oslávený aj v rámci už tradičných vedeckých podujatí medzi ktoré patrí pravidelný workshop Centra FunGlass, tzv. „FunGlass School“ a „FunGlass sympózium 2022“ .

Trenčianska univerzita aktuálne buduje a pripravuje Kreatívne centrum FabLabTNUNI. Čo to znamená pre študentov a čo pre verejnosť? Aké budú možnosti pre realizáciu? Z čoho bude projekt financovaný?

Zámerom zriadenia Kreatívneho centra v podmienkach univerzity je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, technológie, inovácie a vytvárať prostredie, ktoré motivuje študentov a absolventov k podnikateľským zručnostiam, rozvíja talent a tvorivosť. Nositeľom projektu je Fakulta špeciálnej techniky, ktorá disponuje vhodným priestorovým zázemím, prístrojovou technikou a laboratóriami. Priestory s rozlohou cca 850 m² budú obsahovať štyri remeselné dielne, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň, prednáškové priestory, tiež oddychovú zónu a coworkingové priestory. Projekt vytvorí priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a profesionalizáciu zručností študentov. Navrhovaný program otvorených remeselných dielní však umožňuje dostupnosť Kreatívneho centra nielen pre študentov a výskumných pracovníkov univerzity, ale tiež pre širokú skupinu recipientov, akými sú podnikatelia, študenti stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji či jednotlivci. Univerzita podpísala zmluvu s Ministerstvom kultúry SR na vybudovanie Kreatívneho centra v rámci výzvy “Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“. Celková výška oprávnených výdavkov je plánovaná na 4,29 mil. EUR, pričom na samotné technológie v remeselných dielňach je vyčlenená suma 2,92 mil. EUR, na rekonštrukčné a stavebné úpravy 340 tis. EUR.  Spolufinancovanie univerzity tvorí čiastku 214 tis. EUR. 

FabLab TNUNI

V záujme ochrany životného prostredia budú po fakultách rozmiestnené elektro bicykle či skútre. Kto ich bude môcť využívať?

Študenti a zamestnanci našej univerzity si budú môcť v priebehu tohto roka uľahčiť presúvanie po meste pomocou e-bicyklov či skútrov. Budú mať k dispozícii 15 takýchto skútrov a 30 elektro bicyklov. Zariadenia sa budú používať prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá načítaním QR kódu na riadidlách alebo na zámku bicykel automaticky odomkne. Univerzita bude disponovať tromi nabíjacími stanicami a stane sa prvou na Slovensku, ktorá má systém zdieľaných elektro bicyklov a skútrov. Okrem študentov a zamestnancov univerzity budú môcť bicykle a skútre, za štandardnú tarifu, využívať prostredníctvom aplikácie aj ostatní občania mesta.

Prečo by si mali záujemci o štúdium na univerzite vybrať práve tú Vašu?

Ponúkame odbory, ktoré študentom neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Neustále rozvíjame spoluprácu s firmami a podnikmi, štúdium je prepojené s praxou, ktorá veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Univerzita ponúka technické, ekonomické a zdravotnícke smery. Ponúkame kvalitné prostredie nielen na štúdium, ale aj relax v podobe multifunkčných oddychových parkov.  Naša univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a  prostredie, ktoré má motivovať študentov. 

Aké „novinky“ plánuje Vaša univerzita v budúcnosti?

Úspešne sme ukončili rekonštrukciu univerzitného študentského domova, k vybudovanému parku s oddychovou zónou a kompletne novej fasáde pribudli zmodernizované kuchynky a sociálne zariadenia, všetky izby tiež disponujú novou podlahou a nábytkom. Vynovili sme tiež telocvičňu, rekonštrukciou prešli laboratóriá na Fakulte priemyselných technológií. Vznikla nová učebňa praktických zručností na Fakulte zdravotníctva a učebňa pre personalistov na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Počas tohto akademického roka bude prebiehať modernizácia priestorov na Fakulte špeciálnej techniky v rámci vybudovania Kreatívneho centra. Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass tiež prejde kompletnou rekonštrukciou nielen priestorov, ale pribudnú tu špeciálne technológie a laboratórne zariadenia pre ich výskumný program. Pripravujeme tiež projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné rozhodnutie s cieľom vybudovať nový moderný internát na Študentskej ulici, v areáli Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vrátane knižnice, kaviarne a parkovania.

Jozefovi Habánikovi, rektorovi univerzity ďakujeme za rozhovor.

Autor: D. Oravcová

Total
0
Shares
Related Posts