Koľko ľudí má vysokoškolské vzdelanie a aká je možnosť štúdia v Trenčianskom kraji?

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) malo v minulom roku vysokoškolské vzdelanie 96.298 obyvateľov kraja. Informovala o tom hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (16,7 percenta) k celkovému počtu obyvateľov kraja radí TSK na štvrtú pozíciu v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. V absolútnych počtoch vysokoškolsky vzdelaných je na predposlednom siedmom mieste spomedzi krajov.

Mesto Trenčín poskytuje možnosť štúdia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde si potenciálni uchádzači môžu vybrať hneď z niekoľkých študijných zameraní. Študovať môžu na Fakulte špeciálnej techniky, Fakulte zdravotníctva, Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulte priemyselných tehchnológií či na Katedre politológie.

“V dvoch z deviatich okresov TSK presahuje podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov celoslovenský priemer (18,4 %). Ide o okresy Trenčín (21,4 percenta) a Považská Bystrica (18,4 percenta). Naopak, vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia tvoria najnižší podiel v okrese Partizánske (13,4 percenta),” uviedla Stauder.

Na Slovensku je podľa sčítania SODB 2021 spolu viac ako milión (1.001.446) vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, čo predstavuje 18,4 percenta populácie. Pred desiatimi rokmi bolo vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku o viac ako štvrtinu menej (747.968) a tvorili podiel 13,86 percenta.

zdroj: unsplash

zdroj: TASR

Total
24
Shares
Related Posts