Vodozádržné opatrenia sú v Trenčíne súčasťou revitalitácií vnútroblokov

Vodozádržné opatrenia sú v uplynulých rokoch súčasťou všetkých projektov revitalizácie verejných priestranstiev v Trenčíne. Radnica každú projektovú dokumentáciu posudzuje aj z hľadiska sadových úprav. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

“Mesto Trenčín má vypracovanú Stratégiu adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Výstupy z tohto materiálu budú zapracované do územného plánu mesta, aby sme investorov zaviazali na prijatie environmentálnych opatrení. Regulatívy územného plánu mesta Trenčín jasne definujú, aké percento zelene musí zostať zachované pri každej investícii,” pripomenula hovorkyňa.

Ako dodala, vodozádržné opatrenia realizovalo mesto počas revitalizácie vnútroblokov Sihoť, J. Halašu, na Východnej ulici v parku Úspech i v átriu pod Mestskou vežou.

Nepriepustné povrchy vymenili za priepustné, povrchové žľaby nahradili vsakovacími kanálmi, prípadne odviedli povrchovú vodu do okolitej zelene. Súčasťou projektov bola i výsadba krov vo svahoch do protieróznych rýh, ktoré zároveň zadržiavajú dažďovú vodu a slúžia aj ako ochrana pred vodnou eróziou.

“Pri revitalizácii priestoru átria pod Mestskou vežou sme vodozádržné opatrenia realizovali formou výmeny nepriepustných povrchov za priepustné. Sú tu vsiakavé povrchy a podpovrchová vsakovacia jama. Priestor átria funguje ako bioklimatický rezervoár. Vo vybraných častiach tohto územia sú vegetačné popínavé steny,” uzavrela Ságová.

zdroj: sdetmi.com

zdroj: TASR

Total
18
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts