Dva roky tvrdej a ťažkej práce priniesli mestu Trenčín svetový titul (TN2026)

Rok 2021 bol veľmi prínosný aj pre mesto Trenčín ako také. Ako iste veľmi dobre viete, stali sme sa Európskym hlavným mestom kultúry 2026 (EHMK), čomu však prechádzalo enormné množstvo ťažkej práce. Celá táto cestička k víťazstvu sa dláždila až 2 roky. Pozrime sa teda na to aký bol jej priebeh.

V úvode roka 2020 primátor mesta, Richard Rybníček, odpovedal na otázku, ako si predstavuje naše mesto o 10 rokov a následne vo februári 2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie v Galérii Vážka, kde primátor pred tvorcami a organizátormi kul­túrnych podujatí rozprával o svojej vízii.

https://www.instagram.com/p/CTM1E-mKf7a/?utm_source=ig_web_copy_link

Počas jari 2020 sa odohralo niekoľko stretnutí, kľúčom ktorých bolo nadviazanie spolupráce so všetkými aktér­mi pri príprave projektu Trenčín 2026.
Prišlo leto 2020 a bol predstavený prvý prvý pracovný tím EHMK v Trenčíne.

Mesiac september 2020 sa niesol v znamení otázky „Čo pre vás znamená Trenčín?“, na ktorú odpovedali rôzne skupiny obyvateľstva. Koncom roka 2020 pandémia presunula stretnutia do online priestoru, čoho výsledkom bolo viac ako 60 memoránd o spoluprá­ci s partnermi.

Opäť prišiel nový začiatok, a to konkrétne v podobe roku 2021 – hneď v mesiaci január bola pripravovaná obhajoba projektu pred medzinárodnou porotou, pričom tá bola v mesiaci február korunovaná úspechom, kde Trenčín spolu s Nitrou a Žilinou postúpil do finálového kola.

https://www.instagram.com/p/CK6fa3oLqs_/?utm_source=ig_web_copy_link

Počas jari 2021 sa Tím Trenčín 2026 rozhodol nadviazať kontakt a možnú spoluprácu s viac ako 60 miestami v Európe. Leto 2021 odštartovalo sledovaním fínskeho finále súťaže o titul EHMK 2026, kde zvíťazilo mesto Oulu.

Podporu kandidatúre mesta Trenčín vyjadrila aj Trenčianska univerzita A. Dubčeka, ktorá sprostredkovala napojenie na sieť európskych uni­verzít.
Užiť sme si mohli aj viacero udalostí – tanečné predstavenie Teleso, otvorenie programu Cultivating Curiosity či spolupráca s českou umelky­ňou Kateřinou Šedou na pro­jekte Sobota v nedeľu.

Spolupráce pokračovali aj v nasledujúcich mesiacoch – spolupráca štúdia Subdigi­tal, s festivalom Pohoda a komunitou skejte­rov v trenčianskom skateparku na projekte Garáž, no aj spolupráca s hercom Pavlom Serišom.

https://www.instagram.com/p/CUUoGJgqrMO/?utm_source=ig_web_copy_link

Dostáveme sa do záveru roka 2021, kde v mesiaci november do finálového kola putovala prihláška Bid Book a začala sa pripravovať záverečná obhajoba.

Porota navštívila v decembri 2021 mesto Trenčín, pričom obhajoba projektu trvala 45 minút a nasledovalo 75 minút dlhé odpovedanie na otázky porotkýň a porotcov.

A na záver v decembri nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Trenčín získal titul a stane sa v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry.

https://www.instagram.com/p/CXTqhjeqUYq/?utm_source=ig_web_copy_link

zdroj čerpania informácií: trencin.sk, trencin2026.sk
ilustračná foto: Martin Kovanič

Total
0
Shares
Related Posts