Ihrisko bude po štyroch rokoch opätovne otvorené – má mnoho herných prvkov

Deti sa majú na čo tešiť – budú mať ihrisko plné rôznorodých herných prvkov!

Možno povedať, že mesto Trenčín je už na jednej strane vlastníkom daného pozemku a na strane druhej bude čoskoro preberať aj vlastníctvo samotných herných prvkov.

Pri nich je však potrebné pozastaviť sa – aktuálne totižto prechádzajú obnovou, čo znamená, že nepotrvá dlho a ihrisko na Beckovkej ulici bude deťom už čoskoro prístupné!

Toto ihrisko je už štvrtým rokom zatvorené vzhľadom na skutočnosť, že sa jeho pôvodný majiteľ oň prestal starať. Aj napriek mestským snahám získať ihrisko do svojho vlastníctva, sa v roku 2018 udialo niečo iné – získala ho súkromná osoba, pod ktorej taktovkou aj naďalej chátralo.

Neskôr došlo opäť k zmene majiteľa, avšak tu nastal prelomový bod, kedy sa s ním mestu podarilo uzatvoriť dohodu, obsahom ktorej bola zámena pozemkov. Týmto spôsobom mesto Trenčín získalo ďalší priestor pre tých najmenších.

zdroj: trencin.sk

Total
0
Shares
Related Posts