foto: trencin.sk

Na Matúšovej ulici prebiehajú viaceré rozsiahle rekonštrukcie

Už ste si všimli prebiehajúce práce na Matúšovej ulici? Trenčianske vodárne a kanalizácie tu rekonštruujú verejný vodovod a kanalizáciu, pričom štartovací bod týchto aktivít bol na Mierovom námestí a následne pokračujú smerom k Trenčianskemu hradu. 

Čo všetko je už hotové? 
– v časti od Mierového námestia po Farský kostol bolo položené nové vodovodné potrubie a takisto boli zrekonštruované vodné prípojky, 
– nová dažďová kanalizácia, 
– v smere od Farského kostola k ulici Marka Aurélia boli uložené nové odvodňovacie žľaby, 
– pôvodná dlažba bola počas prác vybraná a vyčistená, 
– pri reštaurácii Fatima sa nachádza nový koberec z pôvodných i nových dlažobných kociek. 

Do rekonštrukcie sa v investičnom zmysle zapojilo aj mesto Trenčín, ktoré zabezpečí nové verejné osvetlenie, chráničky nízkeho napätia a takisto aj malý mobiliár (odpadkové koše, lavičky). Je potrebné povedať, že s prácami sa nezaháľa a mesto už od Mierového námestia až po Farský kostol položilo rozvody verejného osvetlenia a umiestnilo chráničky nízkeho napätia.

foto: www.trencin.sk

Total
0
Shares
Related Posts