Nový projekt pomôže zosúladiť poznatky s praxou, v rozpočte je 5 miliónov eur

Bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi troma stranami – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčiansky kraj a krajské mesto Trenčín.

Výsledkom bude príprava projektu GlaCerHub, cieľom ktorého je prepojenie akademickej sféry s priemyslom s tým, že sa zapoja samosprávy i spoločenské inštitúcie.

Situáciu komentuje aj rektor Trenčianskej univerzity so slovami:

„Z praktického hľadiska pôjde o tréningové procesy a výmenu študentov na našom pracovisku FunGlass, kde máme 5 zahraničných univerzít ako partnerov. Teší ma, že pri realizácii projektu máme podporu mesta i župy, pretože je to nevyhnutná podmienka pre hodnotenie zo strany Európskej komisie”.

zdroj: TSK

Primátor mesta Trenčín, Richard Rybníček, poukazuje aj na prepojenie spolupráce, ktorá sa značne spája s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry 2026:

„Ide o pokračovanie spolupráce, ktorá sa úzko dotýka aj EHMK 2026. Je to projekt, ktorý sem bude lákať nové mozgy v rámci kreatívneho priemyslu či vedy a výskumu”.

Prínosom tohto projektu má byť zdokonalenie transformácie získaných poznatkov z akademickej pôdy do praktickej činnosti, pričom celkový rozpočet sa približuje hodnote 5 miliónov eur.

zdroj: TSK

zdroj: tsk.sk

Total
0
Shares
Related Posts