Opýtali sme sa študentov: Prezenčná verzus dištančná forma vzdelávania?

Názory na zatváranie škôl na Slovensku sú rôzne. V Trenčianskom regióne sú naďalej otvorené, nie je však vylúčené, že dôjde k ich zatvoreniu. 

Snaha udržať školy v prezenčnej forme čo najdlhšie

Svetová zdravotnícka organizácia navrhuje, aby počas zimy ostali školy otvorené nielen z dôvodu vzdelávania, ale aj kvôli duševnému zdraviu detí. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling so zatváraním škôl nesúhlasí. Hlavný hygienik SR Ján Mikas rozumie snahe ministerstva školstva zachovať prezenčné vyučovanie. Dištančnú formu vyučovania však považuje v tejto situácii za nevyhnutnú.

Opýtali sme sa samotných študentov

Prostredníctvom sociálnej siete Instagram, sme sa spýtali našich sledujúcich, aký názor majú na danú tému. Až 188 respondentov sú za prezenčné vyučovanie v základných školách, z celkového počtu 297 odpovedajúcich. Za online formu vyučovania hlasovalo až 199 ľudí, z celkových 297 respondentov. 

Dotazník pre študentov stredných a vysokých škôl

Na sociálnej sieti sme vyzvali študentov, ktorí sa chcú podeliť o svoj názor na prezenčné a dištančné vyučovanie, prostredníctvom nami vytvoreného dotazníka. Celkový počet respondentov bol 20.

Odpovede respondentov v dotazníku:

  • 70% viac vyhovuje prezenčné vyučovanie oproti dištančnému.
  • 65% sa dokáže viac sústrediť v prezenčnej forme, 25% v dištančnej forme a 10% v oboch formách narovnako. 
  • 90% má na každej vyučovacej hodine zapnutú kameru
  • 95% najviac chýba v dištančnom vyučovaní sociálny kontakt (spolužiaci, učitelia)
  • 70% považuje skúšky v dištančnej forme za jednoduchšie
  • 80% má technické problémy počas vyučovania len zriedkavo, 10% často a 10% takmer vždy
  • 85% chápu a rešpektujú dôvody, prečo prezenčné vyučovanie prechádza do online prostredia, 10%  rozumejú dôvodom, ale nepáči sa im to, 5% nerozumejú dôvodom a nepripadajú im natoľko závažné
  • 100% vyrušujú sociálne siete počas vyučovania online, 50% vyrušuje rodina alebo spolubývajúci, u 25% sú to domáce zvieratá, 25% správy a telefonáty, 15% hluk z externého prostredia a 10% televízia. 

Výhody a nevýhody online formy vyučovania:

Filip (Slovenská technická univerzita) uviedol: „Časovo je to výhodnejšie pretože človek ktorý pracuje alebo býva ďalej od školy nemusí dochádzať a míňať tak značnú časť peňazí na prepravu a ma k dispozícii aj viacej času. Veľkou nevýhodou online vzdelávania je, že študent sa nedokáže dostatočne dobre sústrediť pri pozeraní na obrazovku a taktiež mu chýba osobný kontakt so svojimi spolužiakmi ale aj profesormi.“

Sofia si myslí (Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne): „Keďže študujem odbor fyzioterapia tak online sa nedá všetko dobre prebrať a nedá sa to tak dobre pochopiť ako keby sme si to spolu prešli v škole (cvičeniam skôr porozumiem v prezenčnej forme).“

Adam (Ekonomická univerzita v Bratislave) napísal: „Výhody sú také, že si viem popri škole riešiť aj iné veci ako napríklad prácu, som viac flexibilnejší. Nevýhodou je, že sa pri online forme nedokážem plnohodnotne sústrediť na výklad učiteľa.“

Sebastián (Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne) tvrdí: „Medzi najväčšie výhody online vzdelávania, by som zaradil neskoršie vstávanie a menej stresu z učenia. Medzi nevýhody určite patrí menšia sústredenosť, menšia vôľa sa učiť a chýbanie sociálneho kontaktu.“

Vanessa (Univerzita sv. Cyrila a Metoda) uviedla: „Výhody – viac času na iné povinnosti, menej cestovania. Nevýhody – veľa času stráveného za pc.“

Total
0
Shares
Related Posts