Hlavný kontrolór Trenčianskeho kraja získava vysokú odmenu!

Hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Pavol Zigo dostane za minulý rok odmenu v maximálne možnej výške. Na zasadnutí zastupiteľstva mu ju schválili poslanci Zastupiteľstva TSK.

V zmysle zákona môže zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu až do výšky 30 percent súhrnu platov mesačných platov za minulý rok. Plat hlavného kontrolóra je 70 percent platu predsedu TSK vrátane paušálnych náhrad.

Podľa krajského poslanca a predsedu komisie pre financie, rozpočet a investície Jozefa Habánika útvar hlavného kontrolóra vykonal v minulom roku 52 kontrol, čím plán kontrolnej činnosti splnil na 100 percent.

“V roku 2023 zabezpečoval útvar hlavného kontrolóra aj činnosti nad rámec povinností vyplývajúcich z interných noriem. Celá činnosť útvaru bola v tomto období zabezpečovaná plynule so zapracovaním nových zamestnancov na útvar a ich zapojením do kontrol,” zdôraznil Habánik.

Zigo vykonáva funkciu hlavného kontrolóra TSK od roku 2020, keď ho Zastupiteľstvo TSK zvolilo na šesťročné volebné obdobie.

ilustračný obrázok: FB/TSK

zdroj: TASR

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts