Prevencia v školách: Trenčín bojuje proti extrémistickému správaniu žiakov!

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín majú vypracovanú smernicu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. Stanovuje postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik pracovných a školských úrazov, poškodení zdravia a všeobecné zásady prevencie. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

“Okrem toho v školách sústavne prebieha prevencia patologického a extrémistického správania žiakov v súčinnosti s podporným tímom školy (psychológ, sociálny pedagóg, vedenie školy), políciou, centrom poradenstva a prevencie, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny i rôznymi ľudskoprávnymi organizáciami,” priblížila hovorkyňa.

V školách je podľa nej neustále dozor počas vyučovania i prestávok. Dohliada na správanie žiakov, upozorňuje, usmerňuje a organizuje činnosti s ohľadom na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia. Školy sú v čase vyučovania uzamknuté, dostať sa do nich je možné výlučne cez elektronického vrátnika.

Ako dodala, prekážkou zvýšenia úrovne bezpečnosti sú vysoké finančné náklady a v prípade kamerového monitorovania priestorov aj GDPR. Ak štát mestu ponúkne možnosť zapojiť sa do bezpečnostného auditu, trenčianske školy sa do neho zapoja.

ilustračný obrázok: Kam na strednú

zdroj: TASR

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts