SOŠ v TN kraji môže udeľovať osvedčenia aj mimo formálneho školského vzdelávania

Stredná odborná škola (SOŠ) Pruské v Ilavskom okrese získala akreditácie na udeľovanie osvedčení pre niektoré kvalifikácie aj mimo systému formálneho školského vzdelávania. Informovala o tom riaditeľka školy Janka Fedorová.

Škola sa uchádzala o získanie autorizácie inštitúcie v národnom projekte, ktorý vypísal Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt má významnú úlohu v celoživotnom vzdelávaní. Záujemcovia si môžu dať overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania v rôznych kurzoch a neinštitucionálnym vzdelávaním, ktoré je prirodzenou súčasťou každodenného života.

“Na získanie kvalifikácie nie je nutné opätovne študovať na škole. Uchádzač o získanie kvalifikácie po prihlásení sa na overenie predloží a preukáže svoje doteraz nadobudnuté schopnosti počas svojho života, a to či už praxou alebo samoštúdiom. Po úspešnom absolvovaní skúšky získa osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie. Tento dokument je rovnocenný s dokladom o absolvovaní riadneho školského vzdelávania a je akceptovaný na trhu práce. Overená kvalifikácia im výrazne uľahčí uplatnenie na trhu práce,” priblížila riaditeľka školy.

ilustračný obrázok: TSK

zdroj: TASR

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts