Trenčín: Kontroverzné zbúranie kultúrnej pamiatky vyvolalo rozhorčenie!

Ministerstvo kultúry (MK) SR ostro odsudzuje konanie vlastníka budovy turbínovej haly v areáli bývalej textilnej fabriky Merina v Trenčíne, ktoré viedlo k zbúraniu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Pamiatkový úrad SR podá podnet na Okresnú prokuratúru Trenčín, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia Stavebného úradu mesta Trenčín o odstránení stavby. Informovali o tom z ministerstva kultúry.

Stavba architekta Františka Bednárika z roku 1931 bola kultúrnou pamiatkou od júla 2021 a v stredu 30. augusta 2023 došlo k jej demolácii. Ministerstvo kultúry považuje konanie vlastníka objektu, ako aj Stavebného úradu mesta Trenčín za účelové. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu nie je možné kultúrnu pamiatku zbúrať.

“V zmysle zákona je vlastník kultúrnej pamiatky povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky. Ministerstvo kultúry SR nebolo o údajnom kritickom stave pamiatky a zámere ju asanovať informované,doplnili z ministerstva.

Podľa hovorkyne Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzany Drobovej prokuratúra začala na základe medializovaných informácií v prípade bezodkladne konať z vlastnej iniciatívy.

“Zákonnosť postupu a rozhodovania orgánov verejnej správy v súvislosti s odstránením národnej kultúrnej pamiatky preskúma príslušná prokuratúra. Vo veci bude GP SR vykonávať dohľad s cieľom dôsledného zabezpečenia ochrany verejného záujmu, uviedla Drobová.

Ako informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, v posudku z 13. júla skonštatoval Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, že stavba je v havarijnom stave bez možnosti ju hospodárne opraviť.

“Vlastník stavby upozornil 28. augusta stavebný úrad na významné zhoršenie stavu nosných konštrukcií stavby. Na obhliadke statik zistil, že došlo k rozsiahlej deštrukcii fasádnej steny a značne zväčšenej deformácii dvoch nosných železobetónových stĺpov. Skonštatoval, že stavbu nie je možné zachovať a hrozí jej kolaps. Preto stavebný úrad nariadil vlastníkovi stavby odstrániť ju,” doplnila Ságová.

zdroj: Pamiatkový úrad SR

zdroj: TASR

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts