Z Trenčína sa stane nízkouhlíkové mesto – pomôže aj STU v Bratislave

Aktivity Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave dokazujú, že Slovensko má všetky predpoklady byť lídrom v oblasti rozvoja energetických komunít a pozitívnych energetických štvrtí. Disponuje nielen potrebným know-how, ale aj angažovanými komunitami miest a obcí. Príkladom je spolupráca medzi STU, mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovak Smart City Cluster. Informoval o tom hovorca STU Juraj Rybanský.

Fakulty a pracoviská STU sú príkladom využitia možných synergií na základe spolupráce rôznych odborných tímov a projektov s podporou EÚ pre potreby rozvoja obcí, miest a regiónov a transformácie ekonomiky. Ukazuje to aj prepojenie projektu Making City podporovaného programom Horizont 2020, projektu tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj a medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+. Prostredníctvom tohto prepojenia sa darí riešiť a demonštrovať transformáciu mestského energetického systému smerom k smart nízkouhlíkovým mestám a obciam na základe koncepcie pozitívnej energetickej štvrte.

“Energetické komunity a pozitívne energetické štvrte organizujú kolektívne a občanmi riadené aktivity, ktoré pomôžu pripraviť cestu pre prechod na čistú energiu. A zároveň posunú podporu aktivít občanov v tejto oblasti medzi priority podpory zo zdrojov EÚ s cieľom dosiahnuť pozitívnu energetickú bilanciu obce, mesta a regiónu,” povedal Maroš Finka z Ústavu manažmentu STU s tým, že ide o schopnosť vyprodukovať viac energie, ako je jej spotreba, a tým obmedziť závislosť od vonkajších zdrojov energie.

Univerzita prináša na Slovensko koncept budovania energetických komunít, ktoré prispievajú k zvýšeniu verejnej akceptácie projektov obnoviteľnej energie a uľahčujú prilákanie súkromných investícií do prechodu na čistú energiu. Zároveň majú potenciál poskytnúť občanom, obciam a mestám priame výhody zvýšením energetickej účinnosti nimi vlastnených a užívaných nehnuteľností, sociálnej a technickej infraštruktúry a v konečnom dôsledku znížením ich účtov za energiu. Podporou participácie občanov môžu energetické spoločenstvá, navyše, pomôcť pri dosahovaní flexibility elektrizačnej sústavy prostredníctvom reakcie na dopyt a skladovanie. “STU si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a chce byť predvojom a príkladom v znižovaní uhlíkovej stopy. Univerzita chce viesť svojich študentov k zodpovednosti a aktívnemu zapojeniu sa do budovania udržateľnej spoločnosti a ako inštitúcia zodpovedne pristupuje k agende 2030,” dodal prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax STU Maximilián Strémy.

zdroj: trencin.sk

zdroj: TASR

Total
1
Shares
Related Posts