Zoznam noviniek v Trenčíne: Primátor Rybníček prezradil, čo nás čaká v roku 2024!

Ako sme vám sľúbili v jednom z našich predošlých príspevkov, tak vám prinášame zoznam viacerých noviniek, na ktoré sa môžeme v meste Trenčín v roku 2024 tešiť. O všetkom z uvedeného informoval primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Zmeny budú v oblasti detských ihrísk či oddychových zón. “Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova, revitalizácia alúvia Orechovského potoka a jeho sprístupnenie lávkou, revitalizácia Ul. 1.mája, Nám. sv. Anny, Mariánskeho námestia, rekonštrukcia starého železničného mosta, revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská, regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici, revitalizácia Parku gen. M. R. Štefánika, priestoru pri KS v Záblatí, vnútrobloku Západná, rekreačno – vzdelávacej zóny v Trenčianskom luhu, rekonštrukcia Komunitného centra Dlhé Hony,” informoval primátor.

Ďalej sa bude jednať o komunikácie, priechody a parkoviská. “Chodníky a podložie cesty na Golianovej ulici, výmena asfaltového povrchu a úprava kruhového objazdu Zlatovská – Brnianska, lávka pre peších cez Lavičkový potok, chodníky – Hanzlíkovská, Poľovnícka, Na dolinách, priechod pre chodcov konečná Armádna – Sibírska, vrátane chodníkov, priechody pre chodcov pri Merkury markete a na ul. Dolné Pažite, chodníky na cintoríne Juh, chodník a parkovisko na Inoveckej 1137,” pokračuje primátor.

V rámci škôl, škôlok a ihrísk pôjde o: “ZŠ, Dlhé Hony – rekonštrukcia a rozšírenie jedálne, kuchyne, nový bežecký ovál a volejbalové ihrisko, ZŠ, Na dolinách – obnova telocvične, jedálne, plavárne, ZŠ, Východná – výmena okien, rekonštrukcia spevnených plôch, ZŠ, Novomeského – fotovoltika, ZUŠ K. Pádivého – nový klavír, MŠ, Šmidkeho rekonštrukcia strechy a terás.”

Myslieť sa bude aj na kultúru. “Kultúrno – kreatívne centrum (KKC) Hviezda – nové LED javiskové reflektory, rečnícky pult, širokouhlý projektor, dobudovanie kampusu pri KKC Hviezda – štúdio a námestíčko,” hovorí primátor.

Nezabudne sa ani na športoviská, kde Richard Rybníček skonštatoval nasledovné: “Zimný štadión P. Demitru – fotovoltika, opláštenie, mestská športová hala – modernizácia požiarnej signalizácie.”

V neposlednom rade možno poukázať aj na iné investície. “Komplexná obnova Župného domu na Mierovom námestí – I. etapa, KS Istebník – dokončenie rozšírenia priestorov pre materskú školu, mestskú políciu a klub dôchodcov, rekonštrukcia oporného múru na Cintorínskej ul. – 1.etapa i mestského opevnenia, výmena okien v budove Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici, Dom opatrovateľských služieb na Piaristickej ulici – evakuačný výťah, cintorín Juh – nové urnové steny, rozšírenie kamerového systému,” dodal primátor.

zdroj: FB/Richard Rybníček

zdroj: FB/Richard Rybníček

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts