Autobusová stanica: Ukončenie súdnych sporov a rekonštrukcia v pláne!

Mesto Trenčín a spoločnosť SIRS – Development sa dohodli na ukončení súdnych sporov týkajúcich sa vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v priestoroch autobusovej stanice. Okrem dohody o urovnaní schválilo mestské zastupiteľstvo zmluvu o spolupráci, o zriadení vecného bremena a zmluvy o budúcich zmluvách.

Výsledkom zmluvy bude podľa trenčianskeho viceprimátora Ján Forgáča rekonštrukcia autobusovej stanice, vybudovanie autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) v blízkosti zrekonštruovanej stanice a ukončenie súdnych sporov medzi mestom a SIRS – Development.

“Spoločnosť sa zaviaže zrekonštruovať autobusovú stanicu v súlade s projektom. Návrh na vydanie stavebného povolenia sa spoločnosť SIRS zaviaže podať v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a rekonštrukciu autobusovej stanice sa zaväzuje zrealizovať v lehote do konca roku 2025 alebo do deviatich mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia aj na posledný stavebný objekt,” informoval Forgáč.

Pre mesto Trenčín budú podľa neho zriadené vecné bremená potrebné na umiestnenie, užívanie a riadnu obsluhu autobusových zastávok MHD. Tieto vecné bremená budú zriadené bezodplatne na dobu neurčitú.

zdroj: Mesto Trenčín

zdroj: TASR

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts